OTB GROUP & DIESEL DONATES TO COMBAT CORONAVIRUS

Brave action for a better world!!!                  
22.04.2020
632
Shares
สถานการณ์ของ COVID-19 ยังคงสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก เกือบทุกคนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเดิมมาเป็น Work From Home เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนี้ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพไหนๆ เราก็สามารถมองเห็นภาพความร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้คนที่ต่างออกมาเคลื่อนไหว รับมือสู้กับวิกฤติ และพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมให้รอดไปด้วยกัน... ล่าสุด ทาง OTB Group กลุ่มบริษัทแฟชั่นชั้นนำระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Diesel, Maison Margiela รวมไปถึง Marni ก็ได้ริเริ่มจัดทำกิจกรรมหลายอย่างในการช่วยต่อสู้กับไวรัส COVID-19 โดยทางองค์กรได้เริ่มกิจกรรมในการช่วยเหลือมาแล้วตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งทางแบรนด์ "Diesel" ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนบริจาคเงินส่วนหนึ่งจากการขายสินค้า ให้กับ OTB Foundation ที่จะช่วยจัดหาและกระจายชุดอุปกรณ์ในการป้องกันไวรัสให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่เสมือนเป็นแนวหน้าของด่านแรกในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส และ OTB ยังได้มอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่ศูนย์การแพทย์และสถานพยาบาลเล็กๆ ที่อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักแต่ก็มีความต้องการอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าที่อื่นๆ


การระดมทุนในครั้งนี้ทาง OTB จะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือพร้อมทั้งประสานงานไปยังองค์กรและหน่วยงานต่างๆ โดยตรง นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังคงสานต่อกิจกรรมในการช่วยเหลือและระดมทุนอย่างต่อเนื่องตั้งเริ่มจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น

- การบริจาคอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment / PPE) สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลทั่วอิตาลี่ และยังได้มอบอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย
- การจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์เทคโนยีที่ล้ำสมัย สำหรับช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสจากผู้ติดเชื้อ COVID-19 สู่สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนพื้นที่ตึกของโรงพยาบาลบางส่วนให้กลายเป็นหน่วยคัดกรองเฉพาะสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย COVID-19 
 

สำหรับ OTB Foundation นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2008 โดยเป็นกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีแนวคิดมุ่งเน้นในการช่วยสนับสนุนผู้คนและพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกที่ประสบปัญหาความยากลำบาก โดนผ่านการคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมผสานเข้ากับกลยุทธ์ของโซเชียลอิมแพคในรูปแบบทั้งทางตรง รวมถึงไปการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา OTB Foundation ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ที่ประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เช่น ในกรณีของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองเอมีเลีย-โรมานยา และ ภาคกลางของประเทศอิตาลี ในปี 2012 และ 2016)

 
#CheezeLooker #News #OTBGroup #OTBFoundation #BraveActionForABetterWorld #StayHomeStayPositive