VIDEOS

SKATE LIFE.

พบกับ 7 กลุ่มคนที่ใช้ "สเก็ตบอร์ด" เป็นใบผ่านทางและบทพิสูจน์ "ตัวตน" ที่แท้จริง! #SkaterOwnedProject #SupportLocal
อย่าคิดว่าวงการนี่มันง่าย!

เพราะแค่พูดคำว่า "เด็กสเก็ต" ขึ้นมา ภาพที่ถูกตีความ ก็มีเป็นร้อยพันหมื่นมุมมอง แต่อะไรจะ "จริง" ได้เท่ากับที่คนข้างในออกมาพูดให้เราฟังเอง...

พบกับ 7 กลุ่มคนที่ขับเคลื่อนชีวิตด้วย แรงผลักดัน/ ความหวัง/ ความตั้งใจ/ ความพยายาม ไม่ว่าจะเป็น Bullet Shoe, CTWO Skate Shop, DREG, Preduce Skateboards, Roti Board Shop, Tricket SK8 Shop และ 9INE5IVESkateBKK

พวกเขา ล้ม/ ลุก/ เรียน/ รู้ รวมตัวสร้างโลกใบใหม่ ที่ใช้ใบผ่านทางเป็นสเก็ตบอร์ดและหัวใจ จนผ่านบทพิสูจน์ว่า...การเกิดมา ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก มันเติมชีวิตให้เต็มได้แค่ไหน (แม้ว่ามันจะต้องใช้ทั้งความบ้าและความกล้าแบบสุดโต่งด้วยก็ตาม)

วันนี้แต่ละคนเติบโตเป็นตัวจริง มีเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจน มี Followers ที่คอยติดตามอย่างเหนียวแน่น ซึ่งมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เจอกัน สนุกไปวันๆ แล้วจบ แต่คือการได้ ค้นพบ/ สนับสนุน/ ส่งต่อความรู้ เพื่อให้วงการนี้ยังสามารถไปต่อได้...แบบไม่มีวันจบและจะไม่ยอมจบ!!!

เหมือนที่บุคคลหนึ่งในนี้พูดกับเราไว้ว่า "สเก็ตดีเสมอ" เราบอกเลยว่าไม่เกินจริง!#CheezeLooker #Recommended #SkateLife #SkaterOwnedProject #SupportLocal

#BulletShoe #CTWOSkateShop #DREG #PreduceSkateboards #RotiBoardShop #TricketSK8Shop #9INE5IVESkateBKK