(C.) S P A C E: VERYLAND STUDIO

ค้นหาสไตล์ที่ชัดเจนและแตกต่างบนพื้นที่ทำงานแห่งใหม่ของ A NON (SVSS.) ทุกชิ้นเฟอร์นิเจอร์บ่งบอกเรื่องราวและที่มาซึ่งล้วนแล้วทุกรายละเอียดนั้นบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาได้ดี

ทุกชิ้นเฟอร์นิเจอร์บ่งบอกเรื่องราวและที่มาซึ่งล้วนแล้วทุกรายละเอียดนั้นบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาได้ดี พูดคุยถึง S P A C E แห่งใหม่ของ อนน สิงห์ทองลา ช่างภาพแฟชั่นที่มีสไตล์เอกลักษณ์โดดเด่นและชัดเจน