VIDEOS

#unplanned EP.2 | "CHEF VAN"

เรื่องบางเรื่อง ไม่ได้อยู่ในแผนที่วางไว้ เหตุการณ์บางเหตุการณ์ เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้ว เราจะจัดการชีวิตแบบไหนต่อ… และนี่คือที่มาของ #unplanned 

ใน Ep.2 นี้ เราจะพาไปคุยกับ "เชฟแวน - เฉลิมพล โรหิตรัตนะ" ผู้นำกระแสการปรุงอาหารพื้นบ้าน และการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นกลับมาสู่เมืองกรุง...เมืองที่เขาให้คำจำกัดความว่า "เส็งเคร็ง" ในวันที่เขาได้รับผลกระทบเต็มๆ จากพิษ COVID-19 แผนที่ไม่ได้วางไว้ จะถูกจัดการแบบไหน...ในเมื่อสุดท้ายแล้ว ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอด
#ถ้ามันไม่จบเราก็ตาย ติดตามเรื่องราวเต็มๆ ได้ที่นี่…

#CheezeLooker #unplanned #ep2 #ChefVan