ความสงบ ธรรมชาติ และแสงแดดที่ถูกสร้างขึ้น?

'บ้าน' ที่แท้จริงจะบอก 'ตัวตน' ที่ชัดเจน 'สิ่งของ' ที่อยู่ในนั้นก็เช่นกัน...
BEW LOMTHONG
PROP STYLIST @ MUSTARD.ACT BELONG TO #BHOUSE235

.
.
.

จากห้อง 'คอนโด' สี่เหลี่ยมธรรมดา
ปรับ… เปลี่ยน… ปรุง… แต่งมุม แนวโค้งให้เกิดมิติ
แสงแดดที่ทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและความตั้งใจ
ฟังก์ชั่นที่ถูกจัดสรรเป็นสัดส่วน

กลายเป็น 'ถ้ำ' ส่วนตัวกับพื้นที่สุดเรียบง่าย ชัดเจน ลงตัว
#CheezeLooker #LOOKER #LOOKER #ONLINE07 #AMANCAVE