PERSOL ICONIC 649 X A.P.C. การร่วมมือครั้งแรกในรอบ 50 ปี

สองสัญชาติ สองความต่างที่ลงตัว
13.02.2020
1376
Shares
ครั้งแรกกับการร่วมมือกันระหว่าง Persol  แบรนด์แว่นตาเก่าแก่จากอิตาลี และ A.P.C. แบรนด์แฟชั่นสัญชาติฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการนำโมเดล 649 ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 1957 กลับมาอีกครั้งในรอบ 50 ปี มีให้เลือกทั้งหมด 3 โทนสีคือ สีขาว น้ำตาลใส และสีเขียวใสในรูปทรงที่โค้งมนและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
 

#CheezeLooker #LookerRecommended #persol #APC #sunglasses