VIDEOS

DESIGNER TALK: RENIM PROJECT

02.09.2019
3840
โย - ทรงวุฒิ ทองทั่ว ได้เล่าถึงที่มาที่ไปก่อนที่แบรนด์ "RENIM PROJECT" จะเกิดขึ้น โดยใช้ความสนใจในเรื่องของการนำคอนเซปต์ของการ REDUCE - REMADE - REDESIGN มาพร้อมกับงานทดลองโดยใช้แรงบันดาลใจใกล้ตัวแบบพื้นบ้านของไทยแปรเปลี่ยนและผสมผสานมาเป็นงานแฟชั่นดีไซน์เฉพาะตัว ซึ่งโดดเด่นจนได้รับรางวัลงานดีไซน์ยอดเยี่ยมระดับประเทศอย่าง DEMARK ในหมวดหมู่ของกลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย และล่าสุดกับรางวัล PM EXPORT AWARD 2019 ที่ทำเนียบรัฐบาล