VIDEOS

LOOKER ONLINE #03 'THE AGELESS'

22.02.2020
1371
เมื่อริ้วรอยแห่งวัยคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
ประสบการณ์ที่ผ่านการตกผลึก
หล่อ...
หลอม...
ตัวตน
ตกตะกอนกลายเป็นผู้ชายกับสไตล์ที่เรียบนิ่ง ชัดเจน