CHEEZE STREET STYLE MOMENTS OF 2016

รวมโมเมนต์ Fashion on Street ที่เราคิดถึง!
ครั้งนี้ #CheezeLooker พาไปรื้อฟื้นความทรงจำจาก "Cheeze Magazine" ปี 2016 มาให้สายสตรีทย้อนกลับไปดูแฟชั่น ผู้คนคุ้นหน้า และสังคมสตรีทในห้วงเวลานั้นด้วยกันอีกครั้ง! 

.
.
.
#CheezeLooker #CHEEZE #cheezemag #CHZ #Fashion #Culture #Throwback #StreetStyle #StreetStyleMoments #2016