VIDEOS

LONGLAY BEACH LIFE FESTIVAL 2020 - AFTER MOVIE

23.07.2021
2200
#ลงเล #Longlay #LonglayBeachLifeFestival2020
เทศกาลอาบแดดอาบลม ที่กลมกล่อมที่สุด 2 วัน 2 คืน ที่ไม่มีใครยอมถอยจนหยาดสุดท้ายกับงาน ‘ลงเล’ ครั้งที่ 2 กับบรรยากาศที่ทุกคนจับจองพื้นที่ตามอัธยาศัย และใช้ชีวิตกับพวกเราอย่างเต็มเหนี่ยว 48 ชั่วโมง ขอบคุณ ‘LONGLAY PEOPLE’ ทุกคน ที่มาทำให้ฝันของพวกเราเป็นจริงที่จะสร้างงานแบบนี้ขึ้น!