ZEGNA "MEET THE 232"

เรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท้องถนนใน Oasi Zegna!
16.05.2022
2491
Shares
"232" ตัวเลขนี้มีที่มา! 


ในช่วงปี ค.ศ 1930 ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Ermenegildo Zegna ได้สร้างถนนที่ทอดยาวถึง 44.5 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมถนน Oasi Zegna เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งถนนสาย 232 นี้ ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของแบรนด์ในหลายๆ ด้านมาโดยตลอด รวมไปถึงแคมเปญ The 232 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นเหมือนต้นกำเนิดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่ถูกเชื่อมโยงด้วยหลักการและวิสัยทัศน์อันก้าวไกลแห่งอนาคต...

สำหรับการเปิดตัวในฤดูกาลนี้ The 232 ในฐานะแคมเปญทรงคุณค่าของแบรนด์ เราจึงได้เห็นภาพของนักดนตรี Marracash, นักแสดง Isaac Hempstead Wright และ ผู้กำกับศิลปะออกแบบท่าทาง (Movement Director) Yagamoto ที่มารวมตัวกันแสดงจุดยืนในการกำหนดทิศทางขึ้นมาใหม่ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

...เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองจาก ZEGNA ที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการเดินทางนั้นมีความสำคัญมากกว่าจุดหมายปลายทางนั่นเอง! 
#CheezeLooker #News #Fashion #ZEGNA