UNIQLO "LIFEWEAR MAGAZINE" NO.7 F/W 2022 กับธีม "TODAY'S CLASSIC" ที่น่าหยิบกลับบ้าน!

เรื่องราวของ 'ความดั้งเดิมที่ทันสมัย'
11.09.2022
1256
Shares
Uniqlo เปิดตัวนิตยสาร LifeWear magazine No.7 Fall/Winter 2022 โดยธีมของเล่มนี้คือ "Today’s Classic" นำเสนอดีไซน์ที่เรียบง่ายแบบดั้งเดิม แต่แฝงไปด้วยรายละเอียดที่มีความทันสมัย...


ซึ่งทางแบรนด์ยังมุ่งเน้นไปยังเสื้อผ้าที่สะท้อนถึงความเฉลียวฉลาดและความมุ่งมั่นในการผลิตที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงมาตรฐานของอนาคตผ่านเรื่องราวของแฟชั่นในหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจในแวดวงต่างๆ


"Takahiro Kinoshita" รองประธานและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของ Fast Retailing Group เผยว่า "นิตยสาร LifeWear ฉบับนี้ เป็นการนำเสนอถึง 'ความดั้งเดิมที่ทันสมัย' สิ่งที่ล้าสมัยจะหายไป ในขณะที่แฟชั่นแนวฉูดฉาดไม่นานก็ไม่เป็นที่สนใจ แต่ของเก่าที่คงความงดงามเหนือกาลเวลาไว้ได้ตลอดกาลนั้นยิ่งมีค่าเป็นพิเศษ 'Today's Classics' เป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณของ LifeWear ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ประวัติศาสตร์ในขณะที่ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง LifeWear magazine เล่มนี้สะท้อนถึงความคิดนั้น หน้าปกของฉบับนี้ เราได้ภาพมาจากคลังของ 'Keita Miyairi' ศิลปินผ้ามัดย้อม ผ่านการนำเสนองานศิลปะที่มี 'ความดั้งเดิมที่ทันสมัย' ได้อย่างยอดเยี่ยม"

 นิตยสาร LifeWear เป็นนิตยสารแจกฟรี พูดถึงปรัญชาไลฟ์แวร์ของ Uniqlo ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันของทุกคนให้ดีขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น


#CheezeLooker #News #Fashion #Lifestyle #Uniqlo #LifeWearmagazine 

 

RECOMMENDED