LEVI STRAUSS & CO. ผู้นำแฟชั่นยีนส์โลกบอกเล่านโยบายใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน!

ยั่งยืนมากขึ้น เท่าเทียมมากขึ้น...
09.10.2022
1282
Shares
Levi Strauss & Co. เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Levi’s® ตอกย้ำตำนานผู้นำยีนส์ระดับโลก เผยเป้าหมายใหม่ของบริษัทฯ ด้านความยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งของรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 พร้อมแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทที่ยึดถือความยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยชู 3 เสาหลัก ประกอบด้วย 'อากาศคุณภาพ การบริโภค และการมีส่วนร่วมกับชุมชน' ซึ่งมีเป้าหมายคลอบคลุมทั้ง 16 ข้อ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การดูแลน้ำ เศรษฐกิจหมุนเวียน และแนวทางพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานทั้งหมด ส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งการรณรงค์ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ในวงกว้าง"การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง 'สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล' (ESG) ควบคู่ไปกับผลประกอบการณ์ที่ดีด้วยกันได้"

นี่คือแนวทางที่ Levi Strauss & Co. ต้องการสื่อให้เห็นถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการสำคัญเหล่านี้ บริษัทได้ส่งมอบคำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆ ในการดำเนินธุรกิจ และแสดงความตั้งใจที่จะพัฒนาส่งเสริมสินค้าหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กว้างขวางขึ้น อีกทั้งยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของบริษัทที่วางรากฐานมาอย่างยาวนานในการดูแลพนักงานทุกคนด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพ"Chip Bergh"
President & Chief Executive Officer ของ Levi Strauss & Co. กล่าวว่า "เป้าหมายเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากต่ออนาคตทางธุรกิจของเรา โดยการเพิ่มเรื่องความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ในรายงานของบริษัทเป็นสองเท่า พร้อมเสริมสร้างธุรกิจของเราให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณถึงผู้ถือหุ้น รวมถึงลูกค้าของเราว่า เราจะยึดมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจแบบ ESG และจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อรับมือกับความท้าทายอย่างเร่งด่วนที่สุดในยุคของเรา"
เป้าหมายทั้งหมดถือเป็นส่วนสำคัญของรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ของบริษัทที่ได้เผยแพร่ไปเมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริม แคมเปญการตลาด Buy Better Wear Longer ของแบรนด์ Levi's® ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ร่วมกับผู้บริโภคในการต่อสู้กับการผลิตสินค้าเกินและการบริโภคมากเกินไปในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จากเป้าหมายดังกล่าว ทาง Levi Strauss & Co. จะทำการรายงานขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละเป้าหมายเป็นรายปี โดยจะแสดงต่อผู้ถือหุ้น ตั้งแต่นักลงทุน พนักงานทุกคน รวมถึงคนที่ทำงานในสายการผลิตทุกคน และพันธมิตรทั่วโลก ให้รับรู้ถึงการก้าวสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น มีความเท่าเทียมมากขึ้น และส่งผลเชิงบวกต่อบริษัทในทุกๆ วัน...


ติดตามอัพเดทและบทความที่น่าสนใจกันต่อได้ที่ https://www.levistrauss.com/ และ
https://www.levistrauss.com/sustainability-report/

#CheezeLooker #News #Fashion #Levis #Sustainability